Lidmaatschap

 
Ledenstop
Met ingang van 7 november 2022 geldt er een ledenstop padel voor alle senioren (die in 2023 de leeftijd van 18 jaar of ouder bereiken). Dit heeft te maken met de capaciteit van de huidige vijf padelbanen en het toegenomen ledenaantal voor padel. Vanaf nu is het wel mogelijk:
 
1) Om je in te schrijven voor de wachtlijst padel. Indien er ruimte ontstaat nemen we contact op met jou, om te vragen of je nog steeds belangstelling hebt om als lid bij de VLTV te komen padellen. Alleen door het inschrijfformulier op de website www.vltv.nl/lidworden in te vullen, kun je je aanmelden voor deze wachtlijst.
 
2) Om je in te schrijven als tennislid. Junioren (die in 2023 de leeftijd van 17 jaar of jonger bereiken) kunnen ook padellen op de daluren (op werkdagen tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag na 17.00 uur). Als junioren willen padellen in de daluren, kunnen zij dat kenbaar maken bij [email protected]
 
3) Voor mensen, die op dit moment al padelles hebben bij MY-Tennis, om je in te schrijven als padellid. Deze mensen zijn reeds doorgegeven aan de ledenadministratie door MY-Tennis.
 
Duur van het lidmaatschap 
Elk lidmaatschap loopt door tot 31 december van het jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd. 
 
Tarieven contributie VLTV 2021 voor 1 sport (tennis of padel)
 
Moment van lid worden: Tussen 1 oktober - 30 april
4 t/m 12:        € 70
13 t/m 17:      € 90
18 t/m 24:    € 110
25 t/m 99:    € 165
Let op:
* In het jaar dat je 13, 18 of 25 jaar wordt, kom je automatisch in de hogere leeftijdscategorie met het daarbij behorende contributietarief.
* Als je tussen 1 oktober en 1 januari lid wordt, betaal je het jaartarief en kun je tot 1 januari het volgende kalenderjaar onbeperkt spelen. De factuur wordt wel direct in rekening gebracht en in het eerste volledige jaar wordt er geen factuur gestuurd.
 
Moment van lid worden: Tussen 1 mei - 30 september:
4 t/m 12:        € 50
13 t/m 17:      € 70
18 t/m 24:      € 90
25 t/m 99:    € 145
Let op:
* In het jaar dat je 13, 18 of 25 jaar wordt, kom je automatisch in de hogere leeftijdscategorie met het daarbij behorende contributietarief.
 
De Contributie van de 2-e sport bedraagt ongeacht tijdstip van lid worden € 30 extra per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Dus ben je al bv padellid, dan kun je voor € 30 extra ook onbeperkt tennissen en vice versa.
 
Ledenpas
De ledenpas maken we aan, nadat je bent aangemeld als lid. Je kunt de ledenpas na ca. een week ophalen in het clubhuis van de VLTV.
Mocht je de pas kwijt zijn geraakt, kun je tegen betaling van € 5,00 een nieuwe aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]
De pas is weer opnieuw te gebruiken. Daarom vragen we je om de pas in te leveren bij beëindiging van het VLTV lidmaatschap. 
Heb je vragen over de ledenpas neem dan even contact op met Ellen Bodewes door te mailen naar [email protected] of bel 0297-262055 of 06-41068437.
 
Introduceren tennisleden
Iemand, die geen lid is, kan drie keer per jaar door een VLTV-lid worden geïntroduceerd. In bijzondere omstandigheden kan in overleg met het bestuur hiervan worden afgeweken. Neem hiervoor contact op met [email protected] 
De kosten om iemand te introduceren bedragen € 5 per keer.
Het VLTV-lid dient bij het reserveren van een baan de bijgevoegde link te gebruiken om de verschuldigde € 5 te voldoen.
 
Stichting Jongeren Actief
Stichting Jongeren Actief biedt aan kinderen uit gezinnen met een inkomen niet hoger dan 130% boven bijstandsniveau of aan kinderen uit gezinnen met tijdelijke financiële problemen (jeugd van 4 tot 16 jaar) een financiële bijdrage (na toetsing van inkomen en vermogen). Zie daarvoor de website http://www.stichtingjongerenactief.nl
 
Opzeggen van het lidmaatschap:
  • Het lidmaatschap, dat automatisch elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, wordt aangegaan voor het kalenderjaar t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient vòòr 1 december per mail te worden gedaan aan [email protected]
  • Het stopzetten van één van beide lidmaatschappen (tennis of padel) dient ook vòòr 1 december per mail naar [email protected] te worden gedaan.
  • Als je een tennislidmaatschap wilt omzetten naar een padellidmaatschap of omgekeerd, kan dat door vòòr 1 december een mail te sturen naar [email protected] 
  • Let op: Stoppen met de lessen bij MY Tennis betekent niet, dat je automatisch geen lid meer bent van de VLTV. Lessen bij MY Tennis en het lidmaatschap bij VLTV zijn twee verschillende dingen! Het lidmaatschap bij VLTV dient altijd met een mail vòòr 1 december naar [email protected] te worden stopgezet.
  • Zeg je je het lidmaatschap nà 1 december op, maar vòòr 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening en voor jeugdleden (t/m 17 jaar) € 25,-
  • Indien je opzegt nà 1 maart dan loopt het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar door. In dat geval is dus de volledige contributie verschuldigd.