Lidmaatschap

 
Inschrijven
Je kunt je inschrijven:
 
1) Als VLTV lid. Je kunt onbeperkt tennissen en eventueel in de daluren padellen. Alleen door het inschrijfformulier op de website www.vltv.nl/lid-worden in te vullen, kun je je aanmelden als VLTV lid. Jeugdleden t/m 17 jaar kunnen alleen tijdens de daluren padellen. De daluren zijn op dit moment van maandag t/m donderdag tot 17.00 uur. Deze kunnen echter op elk moment worden veranderd afhankelijk van de drukte. In het weekend zijn zowel tennis- als parelbanen vaak bezet door competities en toernooien.
 
2) Voor onbeperkt padellen tijdens de piekuren  geldt momenteel een wachtlijst. Alleen door het inschrijfformulier op de website www.vltv.nl/lidworden in te vullen, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er ruimte is om leden toe te laten op de piekuren, word je lid gemaakt. Hoe snel je lid kunt worden, is afhankelijk van het aantal leden dat opzegt en de capaciteit van de banen.

Duur van het lidmaatschap 
Elk lidmaatschap loopt door tot 31 december van het jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd. 
 
Tarieven contributie VLTV 2023 (tennis en padel)
Bij de VLTV kun je padel en tennis spelen voor één tarief. Omdat het aantal padelspelers afgelopen jaar enorm is toegenomen, hebben we momenteel een ledenstop voor padel in de piekuren. De piekuren zijn op dit moment van maandag t/m donderdag na 17.00 uur. Afhankelijk van de drukte kan het bestuur besluiten om de daluren te beperken. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er minder mogelijkheden om een baan te reserveren i.v.m. competitie en toernooien (april - oktober).
 
Moment van lid worden: Tussen 1 oktober - 30 april
4 t/m 12:        €   70
13 t/m 17:      € 100
18 t/m 24:      € 120
25 t/m 99:      € 175
Let op:
* In het jaar dat je 13, 18 of 25 jaar wordt, kom je automatisch in de hogere leeftijdscategorie met het daarbij behorende contributietarief.
* Als je tussen 1 oktober en 1 januari lid wordt, betaal je het jaartarief en kun je tot 1 januari het volgende kalenderjaar onbeperkt spelen. De factuur wordt wel direct in rekening gebracht en in het eerste volledige jaar wordt er geen factuur gestuurd.
 
Moment van lid worden: Tussen 1 mei - 30 september: € 20 korting
4 t/m 12:          € 50
13 t/m 17:        € 80
18 t/m 24:      € 100
25 t/m 99:      € 155
Let op:
* In het jaar dat je 13, 18 of 25 jaar wordt, kom je automatisch in de hogere leeftijdscategorie met het daarbij behorende contributietarief.
 
Ledenpas
De ledenpas maken we aan, nadat je bent aangemeld als lid. Je kunt de ledenpas na ca. een week ophalen in het clubhuis van de VLTV.
Mocht je de pas kwijt zijn geraakt, kun je tegen betaling van € 5,00 een nieuwe pas aanvragen door een mail te sturen naar [email protected].
De pas is weer opnieuw te gebruiken. Daarom vragen we je om de pas in te leveren bij beëindiging van het VLTV lidmaatschap. 
Heb je vragen over de ledenpas neem dan even contact op met Ellen Bodewes door te mailen naar [email protected] of bel 0297-262055 of 06-41068437.
 
Introduceren tennisleden
Iemand, die geen lid is, kan drie keer per jaar door een VLTV-lid worden geïntroduceerd. In bijzondere omstandigheden kan in overleg met het bestuur hiervan worden afgeweken. Neem hiervoor contact op met [email protected] 
De kosten om iemand te introduceren voor tennis bedragen € 5 per keer.
Het VLTV-lid dient bij het reserveren van een baan de bijgevoegde link te gebruiken om de verschuldigde € 5 te voldoen.
 
Stichting Jongeren Actief
Stichting Jongeren Actief biedt aan kinderen uit gezinnen met een inkomen niet hoger dan 130% boven bijstandsniveau of aan kinderen uit gezinnen met tijdelijke financiële problemen (jeugd van 4 tot 16 jaar) een financiële bijdrage (na toetsing van inkomen en vermogen). Zie daarvoor de website http://www.stichtingjongerenactief.nl
 
Opzeggen van het lidmaatschap:
  • Het lidmaatschap, dat automatisch elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, wordt aangegaan voor het kalenderjaar t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december per mail te worden gedaan aan [email protected]
  • Let op: Stoppen met de lessen bij MY Tennis betekent niet, dat je automatisch geen lid meer bent van de VLTV. Lessen bij MY Tennis en het lidmaatschap bij VLTV zijn twee verschillende dingen! Het lidmaatschap bij VLTV dient altijd met een mail vòòr 1 december naar [email protected] te worden stopgezet.
  • Zeg je je het lidmaatschap nà 1 december op, maar vòòr 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening en voor jeugdleden (t/m 17 jaar) € 25,-
  • Indien je opzegt nà 1 maart dan loopt het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar door. In dat geval is dus de volledige contributie verschuldigd.