Lidmaatschap

Inschrijven
Je kunt je inschrijven door het lidmaatschapsformulier in te vullen:
 
1) Momenteel kent de VLTV een ledenstop. Dit komt voornamelijk door de bezetting op de padelbanen. Wil je alleen komen tennissen? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op de website www.vltv.nl/lidworden.
 
2) Voor de wachtlijst. Door het inschrijfformulier op de website https://www.vltv.nl/lid-worden in te vullen, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er ruimte is om leden toe te laten op de padelbanen, word er contact met je opgenomen en kun je lid worden gemaakt. Hoe snel je lid kunt worden, is afhankelijk van het aantal leden dat opzegt en de capaciteit van de banen. 

3) Voor 'Vriend' van de VLTV. Dit lidmaatschap is geen actief lidmaatschap. Je kunt niet tennissen of padellen, maar je steunt hiermee de VLTV. Dit kan voor €25,- per jaar. 

Duur van het lidmaatschap 
Elk lidmaatschap loopt door tot 31 december van het jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd. 
 
Tarieven contributie VLTV (tennis en padel)
Bij de VLTV kun je padel en tennis spelen voor één tarief. Omdat het aantal padelspelers afgelopen jaar enorm is toegenomen, hebben we momenteel geen ruimte voor nieuwe padelspelers. Er is een wachtlijst voor padel. 
 
Tarieven:
Jeugd Alles-in-één  € 375
4 t/m 12:                    €   74
13 t/m 17:                  €  104
18 t/m 24:                 €  124
25 t/m 99:                €  182
Let op:
* In het jaar dat je 13, 18 of 25 jaar wordt, kom je automatisch in de hogere leeftijdscategorie met het daarbij behorende contributietarief.
* Als je tussen 1 oktober en 31 december lid wordt, betaal je het jaartarief en kun je t/m 31 december het volgende kalenderjaar onbeperkt spelen. De factuur wordt wel direct in rekening gebracht en in het eerste volledige jaar wordt er geen factuur gestuurd.
 
Ledenpas
De ledenpas maken we aan, nadat je bent aangemeld als lid. Je kunt de ledenpas na ca. een week ophalen in het clubhuis van de VLTV.
Mocht je de pas kwijt zijn geraakt, kun je tegen betaling van € 5,00 een nieuwe pas aanvragen door een mail te sturen naar [email protected].
De pas is weer opnieuw te gebruiken. Daarom vragen we je om de pas in te leveren bij beëindiging van het VLTV-lidmaatschap. 
Heb je vragen over de ledenpas neem dan even contact op met de ledenadministratie door te mailen naar [email protected].
 
Stichting Jongeren Actief
Stichting Jongeren Actief biedt aan kinderen uit gezinnen met een inkomen niet hoger dan 130% boven bijstandsniveau of aan kinderen uit gezinnen met tijdelijke financiële problemen (jeugd van 4 tot 16 jaar) een financiële bijdrage (na toetsing van inkomen en vermogen). Zie daarvoor de website http://www.stichtingjongerenactief.nl
 
Opzeggen van het lidmaatschap:
  • Het lidmaatschap, dat automatisch elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, wordt aangegaan voor het kalenderjaar t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december per mail te worden gedaan aan [email protected]
  • Let op: Stoppen met de lessen bij MY Tennis betekent niet, dat je automatisch geen lid meer bent van de VLTV. Lessen bij MY Tennis en het lidmaatschap bij VLTV zijn twee verschillende dingen! Het lidmaatschap bij VLTV dient altijd met een mail vóór 1 december naar [email protected] te worden stopgezet.
  • Zeg je je lidmaatschap ná 1 december op, maar vóór 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening en voor jeugdleden (t/m 17 jaar) € 25,-
  • Indien je opzegt ná 1 maart dan loopt het lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar door. In dat geval is dus de volledige contributie verschuldigd.

Regeling contributie bij langdurige ziekte/blessure
Bij langdurige ziekte/blessure kan er bij aanvang van het nieuwe seizoen om restitutie van contributie worden verzocht.  

Wanneer een lid aan het eind van het jaar aantoonbaar langdurig (>6mnd) is uitgevallen door o.a. ziekte/blessure, dan is er een mogelijkheid om in het nieuwe jaar lid te blijven voor de helft van de contributie. 
Geef deze melding vóór 1 december door via een mail naar [email protected]

LET OP: Dit wordt gecontroleerd o.b.v. baanreservingen. Laat dus geen andere personen onder jouw naam een baan reserveren. Dan is deze restitutie van de contributie voor het komende verenigingsjaar niet mogelijk.