Vooraankondiging ALV 2019

27 januari 2020


Beste clublid,

Hierbij kondigt het bestuur aan dat de Algemene Ledenvergadering 2019 in het VLTV-clubhuis zal plaatsvinden op vrijdag 28 februari 2020, aanvang 20.00 uur.
Als het quorum niet wordt gehaald is er om 20:15 een tweede vergadering.  
Binnenkort zullen de benodigde stukken worden gepubliceerd.

Met sportgroeten,

Bestuur VLTV 

Nieuwscategorieën