Uitnodiging en Agenda ALV 2018, vrijdag 8 februari 2019

25 januari 2019

Beste Clublid,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ALV VLTV 2018 op vrijdag 8 februari 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.
Als het quorum niet wordt behaald is er om 20.15 uur een 2e vergadering.

Agenda:
-- Informatie over de gang van zaken bij de Stichting VLTV in 2018
-- ALV VLTV
1.  Opening en mededelingen
2.  Notulen ALV 26 januari 2018 en 30 november 2018
3.  Financieel Verslag 2018
4.  Kascommissie
5.  Voortgang realisatieproject Padelbanen
6.  Begroting 2019
7.  Verslagen Commissies
8.  Lustrum 2019: VLTV 50 jaar
9.  Rondvraag en Sluiting


VLTV Jaarrekening 2018 Notulen Buitengewone LV 30 november 2018 Notulen ALV 26 januari 2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0297-261690

Address

Mijdrechtsedwarsweg 2
3645 GA Vinkeveen