OPROEP buitengewone ledenvergadering over PADEL

02 november 2018

Beste clublid,
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor een buitengewone ledenvergadering op vrijdag 30 november 2018 om 20.00 uur in het clubhuis van de VLTV. 
Indien het vereiste quorum om 20.00 uur niet aanwezig is dan wordt om 20.15 een tweede vergadering gehouden.
 
Tijdens de ledenvergadering van 26 januari jl. heeft het bestuur gevraagd of een commissie zich wil verdiepen in de kansen en mogelijkheden van padelbanen voor onze vereniging. Enerzijds vanwege de snel toenemende populariteit van padel, en anderzijds vanwege het dalend aantal leden van onze vereniging. 
 
De commissie heeft uitvoerig onderzoek gedaan en het bestuur overtuigd dat de aanleg van padelbanen van toegevoegde waarde voor de club kan zijn en een aanvaardbaar risico oplevert. 
 
Tijdens de vergadering zal de padelcommissie haar bevindingen over de aanleg van padelbanen op de VLTV aan de leden presenteren. Het bestuur zal aan de leden mandaat vragen om het project padel nader uit te werken, met mogelijke leveranciers in onderhandeling te gaan en binnen gestelde financiĆ«le kaders hierover besluiten te nemen. 
 
Uiterlijk twee weken voor de vergadering zal de padelcommissie uitgebreide informatie over de padelplannen aan de leden ter beschikking stellen.  
 
Wij hopen dat u de datum alvast in de agenda wilt zetten en zien u graag op 30 november. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur
 
Joost, Mark, Dingeman, Monique en Yldau
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 261 690

Address

Mijdrechtsedwarsweg 2
3645 GA Vinkeveen